Инсталации за обработка на богаз

Carbotech е пионер в обработването на биогаз в Европа и е един от водещите доставчици на цялостни инсталации за проекти на биогаз. Преприятието работи повече от 30 години в сферата на биогаз технологиите. Освен това Carbotech има и голям опит в други индустриални процеси за пречистване и производство на биогаз, например за производство на въглерод от околния въздух.