Горивни инсталации на биомаса icon-biomasse.png

Производство на гореща вода с ниско и високо налягане и пара респ. процесна топлина. Съблюдавайки цялостните инвестиционни разходи при днешните цени на енергията котлите на твърдо гориво са икономически обоснована алтернатива, те имат висок коефициент на ефективност и са икономични.