Holzfeuerungsanlagen.jpg

Дървесината като гориво

Една горивна инсталация на дървесни горива представлява смислена алтернатива на широко изплзваните фосилни горива. Не само отговорното отношение към околната среда е ключов аргумент в полза на тази естествена суровина. Дървата като местна суровина са евтино гориво и в сравнение с цените на фосилните горива има малки колебания в цените.