Vitoflex 300-FSB – напълно автоматичен котел на дървесни горива със скарно горене и плоски скари


Спечелете с тези предимства

  • Котел на биомаса за сухи до мокри дървесни горива
  • Висок коефициент на ефективност до 92%
  • Минимални топлозагуби благодарение на цялостна изолация
  • Гарантирана мощност за водно съдържание на горивото до 45%
  • Автоматично отвеждане на пепелта


Подходящ за различни видове дървесни горива

Vitoflex 300-FSB е подходящ за горене на влажен чипс от смърч, пелети или стърготини и трески при дърводобив.

Подаването на горивото към плоската скара става посредством шнекова система или хидравлично подаване с водно охлаждане на гърловината. В края на скарата транспортен шнек отвежда пепелта в затворен контейнер.


Техника Low-NOx редуцира емисиите на азотен оксид

Горивната камера на Vitoflex е конструирана със степенуване на въздуха в първичната страна за редуциране на емисиите NOx.

Допълнително този ефект се подсилва от рециркулиране на отработените газове (опционално). Коефициент на ефективност до 92% позволява и при модулация постигане на най-висока ефективност.

Разрез на продукта

Преглед

Мощност
180 до 1.700 kW
Годишни работни часове
до 3.000 часа
Гориво
icon-biomasse.png
Трески, пелети, дървесен чипс, стърготини, отпадна дървесина от дървообработка и дърводобив
Водно съдържание на горивото
10 - 50%
Съдържание на пепел
до 4%
Области на приложение
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Централни топлоснабдителни мрежи, оранжерии, комунални и частни обекти, рециклираща индустрия
Други особености
Горивна камера Low Nox, напълно автоматично изхвърляне на пепелта, плавно регулиране на натоварването от 25% до 100%, подаване на гориво с шнекове или водноохладено хидравлично подаване
Разрез на продукта Vitoflex 300-FSB