Vitoflex 300-FSR – високи мощности от биомаса


Спечелете с тези предимства

  • Котли на биомаса с мощности до 13000 kW
  • Висок коефициент на ефективност до 92%
  • Минимални топлозагуби благодарение на цялостна изолация
  • Ниско прахово съдържание в димните газове
  • За горене на горска дървесина, остатъчна дървесина, ПДЧ, MDF


Без подбор на горивата

Vitoflex 300-FSR е напълно автоматичен, мощен котел на дървесни горива със скарно горене и плоски скари.

С мощности от 850 до 13000 kW е подходящ за големи отоплителни централи в индустрията, обществени, административни и търговски обекти и за общински централи.

Vitoflex 300-FSR с голям избор на горива: при плоската горивна скара може да се горят горска и отпадна дървесина при дърводобив, остатъчна дървесина при дървообработване, ПДЧ и MDF. При това праховото съдържание в отработените газове е изключително ниско благодарение на равномерното тлеене.


Висок коефициент на ефективност и минимални топлозагуби

До 92% от горивото се преобразува в топлина. Подходящ е за инсталции за производство на пара и гореща вода.

За високата ефективност допринасят и ниските загуби от лъчение. За тази цел котелната инсталация е напълно изолирана.

Разрез на продукта

Преглед

Мощност
850 до 13.000 kW
Годишни работни часове
до 6.000 часа
Гориво
icon-biomasse.png
Трески, пелети, дървесен чипс, стърготини, дървесен прах, отпадна дървесина от дървообработка и дърводобив
Водно съдържание на горивото
10 - 55%
Съдържание на пепел
до 6%
Области на приложение
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Централни топлоснабдителни мрежи, когенерация, оранжерии, комунални и частни обекти, рециклираща индустрия
Други особености
Горивна камера Low Nox, напълно автоматично изхвърляне на пепелта, плавно регулиране на натоварването от 25% до 100%, подаване на гориво с шнекове или водноохладено хидравлично подаване
Разрез на продукта Vitoflex 300-FSR