Индустриални котли - инсталационната техника на Viessmann има решение


Спечелете с тези предимства

  • Водещ производител на индустриални котелни инсталации в Европа и Азия
  • Индивидуални решения за международните пазари
  • Предварително монтирани и проверени компоненти
  • Производство на пара до 120 t/h


Подходящи индивидуални решения за приложение в индустрията

С шест типа котли Viessmann покрива почти всяко енергийно потребление в диапазона на средните и големи мощности.

Благодарение на своята конструкция и оборудване пламъчнотръбните котли предлагат най-добрите предпоставки, за да изпълнят индивидуалните изисквания на клиентите от много области на индустрията. Като паропоризводтсво те достигат до 30 t/h.

При комбинацията от котли с водни тръби и котли с голямо водно съдържание призводтсвото на пара достига до 80 t/h при температури до 400 °C.

Капацитетът на котел с водни тръби достига до 120 t/h наситена или прегрята пара.  

При котлите на отпадна топлина се произвежда пара чрез отпадната топлина на газова турбина или газов мотор.

Освен нафтови и газови котли в продуктовата програма се предлагат и котли на твърди горива респ. котли на биомаса.

HKB.jpg

HKB Ketelbouw BV

HKB е спциалист в разработването и производството на цялостни големи инсталации за производството на пара и прегрята вода.