Широката гама услуги от Viessmann: всичко от едно място

Комплексната програма на Viessmann предлага иновативна и ефективна техника с най-високо качество. От консултирането през изготвянето на концепция до профилактиката фокусът е поставен върху целият жизнен цикъл на една енергийна система.

Nutzenergien.png
Konzeption.jpg

Консултиране/Концепция

Създаването на една цялостна и ефективна концепция при Viessmann е практика, за да се намери индивидуално решение за всяко приложение:

 • Открита консултация по отношение на технологиите и избора на горива
 • Препоръка на най-доброто решение от екологична и икономическа гледна точка
 • Информации за изискванията към инсталациите
 • Анализ на инсталацията
 • Оценка на рентабилността и периода на амортизация, икономическа обосновка
umsetzung.jpg

Приложение

Координацията на всички звена във фазата на изграждане на инсталацията осигурява доставка и монтаж в срок:

 • Планиране и инженеринг с нашите компетентни партньори
 • Производство с голям процент на предварително монтиране на оборудването води до редуциране на времето за инсталиране
 • Доставка и монтаж съвместно с компетентни партньори
 • Пуск в експлоатация
 • Тестове
 • Документация
   
wartung.jpg

Профилактика/Сервиз/Обучения

Специфични концепции за сервизиране съобразени с клиента с гарантирани доставки на резервни части, редовна профилкатика и проверки на котела осигуряват сигурна и надеждна работа на инсталацията:

 • Обслужване съвместно с нашите партньори
 • Дистанционно наблюдение и диагностика
 • Модернизиране
 • Профилактика и поддръжка в изправност съвместно с нашите партньори
 • Проверка на инсталацията съвместно с нашите партньори
 • Доставка и монтаж на резервни части
 • Обучения в Акаденията на Viessmann