Ефективни технологии за облекчаване на комуналните бюджети

 

Използването на ефективни енергийни системи допринася не само за намаляване на разходите на комуналните бюджети, но и за опазването на околната среда. Комплексната програма на Viessmann за общини обхваща освен сиситемни решения за всички енергоизточници и цялостни концепции за централни топлоснабдителни мрежи и биоенергийни селища. Широка гама услуги - от консултитане/планиране през пуск в експлоатация до сервизиране - допълва цялостната програма на Viessmann.


Интересни линкове

Тук ще намерите линкове към теми, които може да са интересни за Вас.

Продуктова програма за общини

Комплексна програма за общини и централни топлоснабдителни мрежи

Вижте

Референции

Устойчива и надеждна отоплителна техника за всички изисквания

Референтни обекти