Биогаз – естествен източник на енергия

Независимо дали е в твърда, течна или газообразна форма - биомасата като местен възобновяем енергиен източник намалява зависимостта от фосилните горива нафта и газ. Използването и допринася също за опазване на климата. В сравнение с други възобновяеми източници, биомасата има предимството, че може да се съхранява и използва съгласно необходимото потребление.

Биогазът – заедно с дървесните горива – е най-ефективната алтернатива за устойчиво използване на биомаса. С постоянното използане на биогаз може да се спести вносът на значително количество земен газ. С комплаксната си продуктова програма Viessmann покрива целия спектър на биогаз технологии - от мокра и суха ферментация през обработване на биогаза до микробиологичния процес на метанизиране.


Интересни линкове

Тук ще намерите линкове към теми, които може да са интересни за Вас.

Biogas.jpg

Биогаз – естествен източник на енергия

Цялостни системи за производство и обработка на биогаз

Референции

Устойчива и надеждна отоплителна техника за всички изисквания

Референтни обекти

Комплексна програма за всички енергоизточници

Viessmann предлага за всички приложения и всички енергоносители индивидуални решения с ефективни системи

Вижте

Запитване за проспекти

Заявете безплатни проспекти за продуктите, от които се интересувате

Вижте