Viessmann Ви предлага решения за всички сфери на приложение.

Групата Viessmann е един от водещите световни производители на системи за отопление, охлаждане и индустриални приложения. Комплексната продуктова програма на Viessmann предлага индивидуални решения с високоефективни системи и мощности от 1,5 до 120.000 kW за всички сфери на приложение и всички енергоносители.

Komplettangebot.jpg

Отоплителни системи

За да отговорим на голямата нужда от модернизиране на съществуващите стари отоплителни системи използваме целия технологичен спектър на пазара. Това, което е разумно да се вложи, зависи от индивидуалния случай - от необходимата мощност, през наличните енергоносители до индивидуалните изисквания на потребителите на инсталацията.

 

Brennwerttechnik_605x341.jpg

Нафта и газ: виск потенциал за енергоспестяване и „зелена перспектива“

Около 65 процента от всички почти 20 милиона отоплителни инсталации в Германия работят на газ, 30 процента на нафта. Това означава: фосилните енергоносители още дълго време ще играят важна роля. Ограничените залежи на горивата и генерираните от изгарянето на нафта и газ емисии CO2 изискват не само много внимателното използване на тези естествени ресурси, но и намирането на „зелена перспектива“ под формата на биогенни части във състава им. С високия потенциал за пестене на енергия и сравнително малката първоначална инвестиция кондензната техника предтсвлява едно икономически изгодно решение. С използването на модерен, високоефективен нафтов или газов котел потреблението на енергия може да се намали до 30 процента в сравнение със стара отоплителна инсталация.


Stirling-Motor_605x341.jpg

Особено ефективна – когенерацията

Когенерацията е ефективна технология с изключително голям потенциал, тъй като при нея топлината от производството на електроенергия се използва разумно. В сравнение със старите методи за разделно произвеждане на ток и топлина (ток от електроцентрала и топлина от отоплителна инсталация) когенераторите, работещи на газ, намаляват с около една трета потреблението на първична енергия и с повече от 50 процента вредните емисии въглероден диоксид.

Важна предпоставка за икономически изгодното използване на системите за когенерация е възможността за непрекъсната работа. По тази причина когенераторите намират приложение най-вече в обекти с високо, целогодишно потребление на електро- и топлоенергия - например в болници, обществени и индустриални сгради.

За нови еднофамилни и многофамилни сгради, както и в санирани сгради с ниско потребление на топлина приложение намират системи работещи на базата на горивни клетки. При модернизиране на едно- и двуфамилни къщи с по-високо потребление на топлина микро-когенераторите със Стирлингмотор са едно икономически изгодно решение.


Pellets_605x341.jpg

Биомаса: CO2-неутрална, комфортна топлина

Със 70 процента биомасата има най-големият дял при възобновяемите енергийни източници - и за това има основателна причина: дървата и пелетите например не трябва да се внасят, налични са целогодишно, съхраняват се лесно и са неутрални по отношение на CO2-емисиите. Модерните котли на биомаса са подходящи не само за комфортно централно отопление на сгради и подгряване на битова гореща вода, но и намират приложение в индутрияата и производствените предприятия. По отношение на комфорта тези котли се доближават максимално до комфорта създаен от нафтовите или газови системи.


Druck

Топлина от въздуха и земята: безплатно и с грижа за природата

С отличните си показатели термопомпите са подходящи не само за ново строителство и модернизирани жилищни сгради, но и намират приложение в обществени сгради и в индустрията. Наред с топлината от въздуха, земната повърхност или ледохранилищата, отпадната топлина от индустриални процеси може да се използва като енергиен иазточник. Сравнително ниските експлоатационни разходи, аспектите за опазване на околната среда както и независимостта от нафтата и газа са важни аргументи в полза на тази доказала се технология. Едно изключително иновативно решение са хибридните системи с вграден термопомпен модул, които могат да заменят един остарял нафтов или газов котел. Това важи също така и за газовите адсорпционни уреди, които като комбинация от кондензен уред и адсорпционна термопомпа се отличават с около 40 процента по-ниско потребление на гориво в сравнение с конвенционалната отоплителна техника.


Waerme von der Sonne 06-2013_D.indd

Слънчева енергия – идеалното допълнение

Една термична соларна инсталация за подгряване на битова гореща вода или за подпомагане на отоплението си зслужава също и като допълнение към инсталация с термопомпа или кондензен котел. Така през лятото подгряването на топла вода може изцяло да се поеме от соларната енергия. С подпомагане на отоплението соларната инсталация може да спести повече от 30 процента от разходите за отопление, пресметнато на годишна база. С помощта на фотоволтаична система слънчевата енергия може да се преобразува в електрическа - за отдаване в енергоснабдителната мрежа или за собствено потребление.

Komplettangebot_Industriesysteme.jpg

Индустриални системи

Ефективните енергийни системи и инсталации за приложение в индустрията допринасят значително за намаляване на производствените разходи и на вредните емисии, а също така и създават конкурентни предимства. Viessmann предлага широкообхватни системни решения, които осигуряват икономически изгодно снабдяване с наситена пара до 120 тона на час, топлинна енегрия до 120 MW, хладилна енергия до 2 MW и електроенергия до 50 MW. При това могат да се използват всички енергоносители – както фосилни горива, биомаса и отпадна топлина така и топлина, извлечена от земната повърхност или въздуха или отделената от индустриалните процеси топлина.

Viessmann развива и реализира цялостни енергийни концепции, които се базират на оценка на цялостната система от производство на енергия, снабдителна структура и потребление. Анализът на всички процеси създава основата за оценяване на потенциала и синхронизиране на всички системни компоненти. Всеобхвтните услуги от проектирането през пуска в експлоатация до сервизирането на инсталацията завършват нашата комплексна програма.

Системи за охлаждане
 

Viessmann предлага ефективни решения за охлаждане като мебели и витрини с централно охлаждане и готови за включване изпълнения, ламелни продукти, комплексни инсталции, хладилни клетки и агрегати както и принадлежности за тях, услуги във връзка с монтирането и поддръжката. Производствените дружества в Германия и Финландия разполагат с дългогодишно Know-how в областта на хладилната техника.

Kuehlzellen.jpg

Kuehlmoebel.jpg

Уникални решения за търговските обекти

Решенията в областта на охлаждането, които предлага Viessmann, отговарят на всички изисквания на търговските обекти. Най-важният приоритет е гъвкавото изпълнение на всички изисквания, поставени от клиентите. Всички решения се напасват към индивидуалните потребности на клиентите, така че техните търговски обекти да се отличават от конкуренцията с униикални концепции и нови визии.