Ефективни решения за индустриални приложения до 120 MW топлина и 120 t пара/час.

  • Парни котли
  • Котли за прегрята вода
  • Котли на отпадна топлина
  • Инсталации на биомаса
  • Биогаз инсталации: мокра и суха ферментация
  • Обработка на биогаз и отдаване на газоснабдителната мрежа

Продуктова програма

Ефективни решения за индустриални приложения до 120 MW топлина и 120 t пара/час

Парни котли високо налягане

Ефективни решения до 120 t пара/час

продуктова програма

Котли за прегрята вода

Ефективни решения до 120 MW

продуктова програма

Котли на отпадна топлина

Оползотворяване на отпадна топлина

продуктова програма

Effiziente und umweltschonende Erzeugung von Biomethan

Обработка на биогаз

Обработка на биогаз и отдаване на газопреносната мрежа

Biogasanlagen für die nachhaltige Energieversorgung mit Biomasse

Биогаз инсталации

Суха и мокра ферментация

Инсталации на биомаса

Надеждни, сигурни, икономични

продуктова програма

Детайлна информация за продуктовата програма за биогаз инсталации както и услуги в тази област може да намерите на нашите интернет страници

> www.schmack-biogas.com

> www.carbotech.info