Ефективни решения за индустриални приложения до 120 MW топлина и 120 t пара/час.

  • Парни котли
  • Котли за прегрята вода
  • Котли на отпадна топлина
  • Инсталации на биомаса
  • Биогаз инсталации: мокра и суха ферментация
  • Обработка на биогаз и отдаване на газоснабдителната мрежа

Продуктова програма

Ефективни решения за индустриални приложения до 120 MW топлина и 120 t пара/час

Парни котли високо налягане

Ефективни решения до 120 t пара/час

продуктова програма

Котли за прегрята вода

Ефективни решения до 120 MW

продуктова програма

Котли на отпадна топлина

Оползотворяване на отпадна топлина

продуктова програма