Ефективни технологии за жилищни сгради и обществения сектор от 2 до 2200 kW

  • Кондензни котли на нафта и газ
  • Системи за когенерация, световна новост отоплителни уреди с горивни клетки
  • Термопомпи и ледохранилища
  • Хибридни уреди
  • Сиситеми на дървесни горива (пелети, чипс, нацепени дърва)
  • Термични соларни системи и фотоволтаици
  • Бойлери, системна техника и принадлежности

Продуктова програма

Einfamilienhaus.jpg

За жилищни сгради

Продуктова информация
gewerbe-produktprogramm.jpg

За обществения сектор и търговията

Продуктова информация
fachpartner_vor_ort.jpg

Вашият партньор на място

Консултация, продажба, инсталиране и сервизиране на уредите се извършва от оторизираните партньори на Viessmann, които редовно се обучават при нас и познават много добре нашите продукти.


Запитавне за проспекти

Einfamilienhaus.jpg

Продукти за жилищни сгради

Online запитване
gewerbe-produktprogramm.jpg

Продукти за обществени и търговски обекти

Online запитване

Bedienungsanleitungen.jpg

Ръководства за експлоатация

Ръководства за експлоатация в PDF

към Online-база данни
magazin_aktuell.jpg

Актуални новини

Новостите при Viessmann

научете повече