Ефективни енергийни системи за приложение в обществени сгради

Viessmann предлага комплексни решения с високоефективни енегрийни системи за приложение в обществени и административни сгради за икономически изгодното им снабдяване с пара, топлина, хладилна енергия и електроенергия. За тези цели могат да се използват всички енегроносители - фосилни горива, биомаса и отпадна топлина, също така топлината от въздуха или земната пошърхност и отделената от индустриални процеси топлина.

Компоненти от техниката на управление и дистанционно обслужване на инсталациите също са част от комплексната продуктова програма на Viessmann, както и широка гама от услуги. Портфолиото ни обхваща също така разработване и реализиране на цялостни енергийни концепции за прозводствените предприятия и обществените сгради, като например хотели и ресторанти.

 

Търся продукт за производство на , работещ на .