Спечелете с тези предимства

  • Планиране и изграждане на инсталацията - всичко от едно място
  • Квалифицирана техническа и биологична консултации
  • Постоянно наблюдение за сигурна и рентабилна работа на инсталацията
  • Минимални експлоатационни разходи благодарение на ефективни компоненти с висока степен на автоматизация
  • Висококачествени компоненти собствена разработка и производство


Стандартизирани системи с мощности от 50 kWel до 20 MWGas

Вече 20 години предприятието Schmack, част от Групата Viessmann, поставя нови мащаби за биогаз инсталации с висока рентабилност и ефективност.

Нашата основна дейност и специалност е в областта на феремнатцията на енергийни растения и отпадни продукти от селското стопанство като оборски тор. Най-важната предпоставка за ефективни биогаз инсталации са стандартизираните системи. Продуктовата ни програма е широка и започва с комплексни инсталации в диапазона от 50 kWel достигайки до 20 MW газови инсталации.

Най-важната предпоставка за ефективните биогаз инсталации е оптимално напаснатите помежду си компоненти. Еднакво зареждане с различни суровини, здрава техника за разбъркаване, всеобхватна измервателна и регулираща техника в комбинация с професионална управляваща техника осигуряват сигурна работа на инсталацията и стабилен процес на ферментация.


Всичко от едно място

Биогаз инсталациите работят само тогава ефективно и икономично, когато техниката на инсталацията и микробиологията са оптимално съвместими.

За това Viessmann заедно със своите биогаз-специалисти от Schmack следва принципа „Всичко от едно място“.

Като един от водещите немски доставчици на биогаз инсталации ние сме един от малкото доставчици на цялостни решения в нашия бранш, защото освен инсталациите на биогаз ние предлагаме и услуги в областта на проектирането и развитието, както и сервизни услуги.

Биогаз инсталация | Мокра ферментация

Biogasanlage | Nassfermentation

schmack.jpg

Мокра ферментация

детайлна информация за продуктовата програма на

www.schmack-biogas.com