Vitocell 300-B

Хигиенично, комфортно и икономично подгряване на топла вода със слънчеви колектори и котли. Топлината от слънчевите колектори се отдава на водата посредством долната серпнетина.


Спечелете с тези предимства

  • Дълъг период на експлоатация, гарантиран от устойчив на корозия водосъдържател от висококачествена неръждаема стомана.
  • Хигиеничен, благодарение на специалната повърхност.
  • Не е необходим защитен анод за допълнителна защита от корозия, което спестява допълнителни разходи.
  • Подгряване на цялото водно съдържание, благодарение на разположена до дъното на бойлера серпентина.
  • Висок комфорт на топла вода, осигурен от бързото, равномерно подгряване посредством серпентини с голяма площ.
  • Минимални топлозагуби, гарантирани от високоефективна топлоизолация.
  • За бивалентно подгряване на битова гореща вода за свързване със слънчеви колектори и уреди за отопление. Топлината от слънчевите колектори се отдава на водата през долната серпентина. При моновалентно подгряване на БГВ с термопомпа - серпентините се включват по ред.
  • За по-лесното внасяне в помещението при бойлер Vitocell 300-В с обем 500 литра топлоизолацията се сваля.

Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitocell 300-B