Vitobloc 200 Tип EM-140/207


Спечелете с тези предимства

  • Доказала се техника с над 2500 работещи Vitobloc 200 модула
  • Изцяло окомплектован и изпитан в завода
  • Тихи мотори с триходов катализатор
  • Доказала се техника за дистанционно наблюдение и системи за автоматизация


Доказана работеща техника

Когенераторите Vitobloc 200 EM-140/207 са с мощности 140 kWel и 207 kWth. С допълнително монтиран кондензен топлообменник от типа Vitotrans 200 AC на отоплителната система допълнително се отдават до 40 kWth.

Когенераторите са идеалното решение, когато има постоянно потребление на топлина и е налице възможно най-дълъг период на работа за производство на ток.

С предлаганите мощности Vitobloc 200 са подходящи за ново строителство и модернизиране в индустриалните предприятия, търговски и обществени обекти, общини.


Надеждни и икономични

Vitobloc 200 изпълняват всички технически изисквания за присъединяване към мрежите. Към серийното оборудване се включват акумулатори за стартиране и синхронен генератор, с които когенераторите могат да служат като резервен заместител на мрежата.

Дългите интервали между профилактиките, осигурени от вграденто захранване с масло, водят до намаляване на експлоатационните разходи и спирания на инсталацията. Комплексно оборудвани и тествани в завода модули гарантират минимално време за инсталиране и проверени стойности на мощността.
 


*Online-Abfrage

Fördermittel

Ich suche Fördermittel für ein BHKW

Невалиден пощенски код

Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitoblock 200

Подобни продукти