Vitobloc 200 Tип EM-401/549


Спечелете с тези предимства

  • Доказала се техника с над 2500 работещи Vitobloc 200 модула
  • Изцяло окомплектован и изпитан в завода
  • Тихи мотори с оксидационен катализатор
  • Доказала се техника за дистанционно наблюдение и системи за автоматизация


Хиляди инсталирани модула

Когенераторите Vitobloc 200 EM-401/549 са с мощности 401 kWel и 549 kWth.

Когенераторите са идеалното решение, когато има постоянно потребление на топлина и е налице възможно най-дълъг период на работа за производство на ток.

С предлаганите мощности Vitobloc 200 са подходящи за ново строителство и модернизиране в индустриалните предприятия, търговски и обществени обекти, общини.


Надеждни и икономични

Vitobloc 200 изпълняват всички технически изисквания за присъединяване към мрежите. Към серийното оборудване се включват акумулатори за стартиране и синхронен генератор, с които когенераторите могат да служат като резервен заместител на мрежата.

Дългите интервали между профилактиките, осигурени от вграденто захранване с масло, водят до намаляване на експлоатационните разходи и спирания на инсталацията. Комплексно оборудвани и тествани в завода модули гарантират минимално време за инсталиране и проверени стойности на мощността.
 


Ansprechpartner

Ihr zuständiger Vertriebs- und Planungsingenieur informiert und berät Sie gerne.

No Results found.

Подобни продукти