Котли на биомаса icon-biomasse.png

Отопление с дърва – най-естественото гориво на света. Съблюдавайки цялостните инвестиционни разходи при днешните цени на енергията котлите на твърдо гориво са икономически обоснована алтернатива, те имат висок коефициент на ефективност и са икономични.