Holzfeuerungsanlagen.jpg

Биомасата като гориво
 

Цените на тези видове горива са подвластни на незначителни промени в сравнение с цените на фосилните горива и допринсят значително за намаляване на вредните СО2-емисии и опазване на околната среда.

Горивни инсталации на биомаса

Видът на горивото и другите специфични за клиента изисквания определят вида на горивната система. Viessmann предлага горивни инсталации със скарно горене и плоски скари, горене с вдухване, степенно скарно горене или специални горивни процеси - също и като Low-NOx-вариант за редуциране на емисиите азотен оксид.