Vitoflex 300-SRT – степенно скарно горене


Спечелете с тези предимства

  • Кнструиран за дълготрайна работа
  • Гарантирана мощност за горива с водно съдържание до 55%
  • Напасване на мощността към потребностите от топлина
  • Разнообразие от варианти за различни приложения
  • Подходящ и за горива с високо прахово съдържание (до 10%)


Гори също и "мокра" дървесина

Котелът на биомаса Vitoflex 300-SRT може да гори дървесни горива със водно съдържание до 55 процента. Към тези горива се числят и евтини материали без предварително сушене, като горски чипс при дърводобив, сурова дървесна маса, дървесни кори и отпадъци.

Степенното скарно горене е конструирано за работа с пълна мощност до 8000 часа годишно. Така котелът е подходящ и за задвижване на парна турбина за производство на ток.


Здрав и надежден

Vitoflex 300-SRT напасва мощността си към фактическата необходимост от топлина, което го прави атрактивно решение за общински топлоцентрали.

Разрез на продукта

Преглед

Мощност
850 до 8.000 kW
Годишни работни часове
до 8.000 часа
Гориво
icon-biomasse.png
Стърготини, суров дървесен чипс, парчета от корени, отпадна дървесина от дървообработване и дърводобив
Водно съдържание на горивото
6 - 60%
Съдържание на пепел
до 10%
Области на приложение
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Централни топлоснабдителни мрежи, когенерация, оранжерии, комунални и частни обекти, рециклираща индустрия
Други особености
Горивна камера Low Nox, напълно автоматично изхвърляне на пепелта, плавно регулиране на натоварването от 25% до 100%, горивна техника със степенни скари с до три хидравлично задвижване скарни зони, много видове гориво, масивна конструкция
Разрез на продукта Vitoflex 300-SRT