Vitoflex 350-VFE – специалистът при дървесен прах


Спечелете с тези предимства

  • Горене с вдухване за дървесен прах и трици
  • Съдържание на влажност в горивото до 15%
  • Образуване на малко пепел благодарение на горене в полет
  • Конструиран за работа на пълно натоварване
  • Мощности от 850 до 13000 kW


Може да гори дървесен прах (останал при рязане)

Vitoflex 350-VFE е надежден, напълно автоматичен котел на дървесни горива. Благодарение на горене с вдухване и високотемпературно горене в полет (във въздуха) котелът е изключително подходящ за изгаряне на дървесен прах и трици.

Дървесният прах се вдухва в изцяло шамотната и висококачествено изолирана горивна камера и изгаря оптимално в специално конструираното горивно пространство.


Високи температури за ниски стойности на вредните емисии

При Vitoflex 350-VFE акумулирането на топлина в шамотната маса осигурява високи температури в горивната камера и много ниски стойности на вредните емисии. Триходова тръба за димните газове и двуходов котел с екранирани тръби гарантират температури на отработените газове под 190 °C за ниски емисии при пълно натоварване.

Разрез на продукта

Преглед

Мощност
850 до 13.000 kW
Годишни работни часове
до 6.000 часа
Гориво
icon-biomasse.png
Тървесни стърготини, прах, трици
Водно съдържание на горивото
6 - 15%
Съдържание на пепел
до 2%
Области на приложение
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Дървообработваща промишленост, производители на паркет, дъскорезници
Други особености
Много малко количество пепел в горивната камера благодарение на летящо горене, по-лесна поддръжка, масивно шамотиране, хорижонтална или вертикална (над 4.000 kW) горивна камера
Разрез на продукта Vitoflex 350-VFE