Holzfeuerungsanlagen.jpg

Биомасата като гориво

Цените на тези видове горива са подвластни на незначителни промени в сравнение с цените на фосилните горива и допринсят значително за намаляване на вредните СО2-емисии и опазване на околната среда.

Отоплителни системи на дърва

Модерните инсталации на биомаса работят напълно автоматично и са оборудвани с управления и предпазни арматури за сигурна, ефективна и надеждна работа на инсталацията.