Vitomax 100-HS M33A - пара с високо налягане при ниска първоначална инвестиция


Спечелете с тези предимства

  • Редуциране на енергийните разходи с интегриран икономайзер.
  • Ниски инвестиционни разходи
  • Комбинация с познатите на пазара горелки
  • Много лесен монтаж и поддръжка
  • Подсилена конструкция за стъпване върху котела предпазва изолацията при инсталирането


Ефективно паропроизводсво

Парният котел високо налягане Vitomax 100-HS Tип M33A изпълнява всички изисквания за ефективно производство на пара при сравнително ниска първоначална инвестиция.

Допустимото работно налягане е от 6 до 16 bar. Предлаганите мощности са от 1 до 6,4 t/h.

Котелът е идеален за инсталации, където има непрекъсната нужда от пара.

По избор котелът може да работи на нафта (HEL), природен газ или биогаз (метан).

При използването на котел с вграден икономайзер значително се редуцират експлоатационните разходи и инвестицията се възвръща за много кратко време.


Изгодна инвестиция и икономична експлоатация

Разделените димоотводни тръби и пламъчна тръба намаляват натиска върху стените и осигуряват висока сигурност на работа и дълъг живот на котела

При спазването на всички норми Vitomax 100-HS постига най-дълги интервали между проверките (в Германия).

Атркативният в ценово отношение парен котел е с подсилена конструкция за стъпване върху котела и е подготвен за монтаж на стандартни парапети и подести.

Котелът е лесен за сервизиране и поддръжка, което допълнително допринася за и без това ниските експлоатационни разходи.

Разрез на продукта

Преглед

Паропроизводство (t/h)
1 до 6,4 t/h
Коефициент на ефективност
92 % (с економайзер)
Допустимо работно налягане
6 до 16 bar
Гориво
icon-oel.png icon-gas.png
нафта (HEL), втечнен газ или (био-)земен газ
Области на приложение
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
индустриални и призводствени обекти, ново строителство и модернизиране
Техника на управление
Лесно обслужване с програмируем контролен шкаф (SPS) с ясно, ергономично графично меню (10,4 Zoll цветен-Touch-Panel)
Други особености
С и без економайзер. Парен котел високо налягане на нафта/газ отговаря на директивата за уреди под налягане 97/23/EС и регламент TRD-Regelwerk. Парен котел с реверсивна горивна камера за класическо приложение като перални, месопреработвателни предприятия и др.
Разрез на продукта Vitomax 100-HS M33A