Vitomax HS Тип M75B - класически парен котел


Спечелете с тези предимства

  • По-ниска височина в сравнение с предходни модели
  • Носач за маностат на страничната част на котела
  • Интегриран икономайзер (може да се постави на място при монтажа)
  • Подсилена конструкция за ходене върху котела за лесен монтаж и профилактика
  • Модулна, разширяваща се по всяко време, площадка на котела

 

Изпълнява всички изисквания

Парният котел високо налягане Vitomax HS Typ M75B е котел с класическа конструкция. Пламъчната тръба е разположена централно, леко наклонена надолу. Сиемтрично над нея са разположени тръбите за димние газове от втория и третия ход на котела.

Парният котел високо налягане Vitomax HS Typ M75B произвежда пара от 5 до 30 t/h. Допустимото работно налягане е от 6 до 20 bar (до 30 bar по запитване).С подходящата системна техника котелът оползотворява изключитлно ефективно използваните горива.


Щадящ за околната среда и с ниски вредни емисии

Горивният процес при всички мощности е щадящ за околната среда и с ниски вредни емисии. Дефиниранa константнa температурa в областта на образуването на пламъка подпомага стабилното му образуване и редуцира емисиите NOx.

Tоплоизолационна керамична замазка не е необходима, тъй като задната камера за обръщане на посоката е напълно водоохладена. Така получената топлина изцяло се използва за производство на пара.

Разрез на продукта

Преглед

Паропроизводство (t/h)
5 до 30 t/h
Коефициент на ефективност
до 95,5 (е вграден економайзер)
Допустимо работно налягане
6 до 20 bar (до 30 bar по запитване)
Гориво
icon-oel.png icon-gas.png
нафта, втечнен или (био-) природен газ
Области на приложение
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
обществени и търговски обекти, индустрия, ново строителство и модернизиране
Техника на управление
Лесно обслужване с програмируем контролен шкаф (SPS) с ясно, ергономично графично меню (10,4 Zoll цветен-Touch-Panel)
Други особености
Триходов котел с и без економайзер. Парен котел високо налягане на нафта/газ отговаря на директивата за уреди под налягане 97/23/EС и регламент TRD-Regelwerk. Котел с класическа конструкция. Пламъчната тръба центрична, разположена леко надолу, тръбите за горивните газове от втория и третия ход са симетрично разположени отгоре.
Produktschnitt Hochdruck-Dampferzeuger Vitomax HS Typ M75B