Vitoplex 100-LS - компактен парен котел


Спечелете с тези предимства

  • Компактна конструкция
  • Хиляди произведени котли през годините
  • Висок коефициент на ефективност
  • Широка гама от напаснати принадлежности
  • Подсилена конструкция за стъпване върху котела улеснява монтажа и поддръжката


Идеален за производство на пара с нико налягане

Vitoplex 100-LS e компактен триходов котел за производство на пара с ниско налягане с мощности от 0,26 до 2,2 t/h.

Котелът се предлага за свръхналягане до 1 bar; при необходимост налягането може да се намали на 0,5 bar.

Vitoplex 100-LS е изключително подходящ за парни инсталации в оранжерии и перални предприятия.


Стабилно поведение при колебания в натоварването

Конструкцията на котела гарантира избягването на остатъчна влажност в парата (дори и при внезапно и голямо изчерпване на пара) и постоянно наличие на висококачествена пара.

Разрез на продукта

Преглед

Паропроизводство (t/h)
0,26 до 2,2 t/h
Коефициент на ефективност
91 %, с економайзер до 95 %
Допустимо работно налягане
0,5 (1) bar
Гориво
icon-oel.png icon-gas.png
Нафта / Газ
Области на приложение
icon-gewerbe.png
индустриални и призводствени обекти, ново строителство и модернизиране
Техника на управление
Контролен шкаф Vitocontrol
Други особености
Благодарение на ниското налягане на обемния поток в горивната камера в комбинация с триходовата конструкция котелът отговаря на най-строгите изисквания за вредни емисии. Газов/нафтов парен котел с работно налягане до 1 bar отговаря на директивата за уреди под налягане 97/23/EС. Vitoplex 100-LS изпълняава изискванията за отоплителна техника в сферата на индустриалните приложения и селското стопанство, напр. при перални предприятия с необходимост от пара с ниско налягане.
Разрез на продукта Vitoplex 100 SXD