Система с буферен съд за лед

Термопомпите днес използват въздуха, земята и водата като източник на топлина. Новата концепция на системата с буферен съд за лед комбинира топлината от въздуха и земята като допълнително може да се използва и слънцегреенето като източник на топилна.