Vitobloc 200 Tип BM-55/88 - когенератор на биогаз в диапазона на средните мощности
 

Спечелете с тези предимства

  • Работа с биогаз; не е необходима обработка на биогаза до биометан
  • Изцяло окомплектован и изпитан в завода
  • Доказали се системи за дистанционно наблюдение и автоматизация


Когенератори с ниски емисии за централни топлоснабдителни мрежи

Когенерторът Vitobloc 200 BM-55/88 е с мощности 55 kWel и 88 kWth. Модулът работи с биогаз. Специално разработен за комбинация с биогаз инсталация когенераторът е много подходящ за използване в инсталации за централно топлоснабдяване.

Получената топлина може да се отдава към потребителите, докато произведеният ток да се използва в биогаз инсталацията.

 

Изцяло окомплектован в завода

Към серийното оборудване са включени стартиращи акумулатори и синхронен генератор, което прави когенератора подходящ за включване в аварийна мрежа.

Напълно окоплектовани и тествани в завода модули осигуряват гарантирани мощности и минимално време за инсталиране.

Разрез на продукта

Vitobloc-200_BM-36-55-Schnitt.png