Vitobloc 200 Tип BM-36/66 - когенератор щадящ околната среда


Спечелете с тези предимства

  • Работа с биогаз; не е необходима обработка на биогаза до биометан
  • Изцяло окомплектован и изпитан в завода
  • Доказали се системи за дистанционно наблюдение и автоматизация


Специалистът за мрежи за централно топлоснабдяване

Когенераторът Vitobloc 200 BM-36/66 е с мощности 36 kWel и 66 kWth. Модулът работи с биогаз. Специално разработен за комбинация с биогаз инсталация когенераторът е много подходящ за използване в инсталации за централно топлоснабдяване.

Получената топлина може да се отдава към потребителите, докато произведеният ток да се използва в биогаз инсталацията.


Изцяло окомплектован в завода

Към серийното оборудване са включени стартиращи акумулатори и синхронен генератор, което прави когенератора подходящ за включване в аварийна мрежа.

Напълно окоплектовани и тествани в завода модули осигуряват гарантирани мощности и минимално време за инсталиране.

Разрез на продукта

Vitobloc-200_BM-36-55-Schnitt.png