Vitobloc 200 Typ BM-366/437 - нашият най-мощен когенератор на биогаз

 

Спечелете с тези предимства

  • Работа с биогаз; не е необходима обработка на биогаза до биометан
  • Изцяло окомплектован и изпитан в завода
  • Доказали се системи за дистанционно наблюдение и автоматизация
  • Когенератори с ниски емисии за централни топлоснабдителни мрежи


Висока мощност за централни топлоснабдителни мрежи

Когенераторът Vitobloc 200 BM-366/437 е с мощности 366 kWel и 437 kWth. Модулът работи на биогаз и е най-мощният агрегат на биогаз в нашата продуктова програма. Специално разработен за комбинация с биогаз инсталация когенераторът е много подходящ за използване в инсталации за централно топлоснабдяване.

Получената топлина може да се отдава към потребителите, докато произведеният ток да се използва в биогаз инсталацията.

 

Изцяло окомплектован в завода

Към серийното оборудване са включени стартиращи акумулатори и синхронен генератор, което прави когенератора подходящ за включване в аварийна мрежа.

Напълно окоплектовани и тествани в завода модули осигуряват гарантирани мощности и минимално време за инсталиране.