bhkw-otto-motor-1-2.jpg

Подходящи енергийни концепции със средни мощности.

Един когенератор произвежда едновременно топлина и ток. С предлаганите мощности когенераторите са подходящи както за жилищни сгради така и за обществени, административни, търговски и промишлени обекти. За отопление когенераторът работи паралено с газов котел. Двата уреда се свързват с отоплителната система за подгряване на вода за отопление и битова гореща вода.

Когенератори за работа на природен газ/втечнен газ

С повече от 25 години опит в този продуктов сегмент, Viessmann предлага ефективни газови системи за когенерация. Освен серийните продукти се произвеждат и когенератори специално разработени за нуждите на клиента.