Vitobloc 200 Tип EM-20/39 - интегриране на кондензна техника


Спечелете с тези предимства

  • Икономически изгодно производство на ток и топлина
  • Изцяло окомплектован и изпитан в завода
  • Тих 4-цилиндров-газов-Otto-мотор (възможна е работа на био-газ)
  • Интервал на профилактика: 6000 работни часа без допълване на масло
  • Доказали се системи за дистанционнo наблюдение през Web-Browser
  • Клас на енергийна ефективност: A++


Доказана техника

Когенераторите на Viessmann Vitobloc 200 са системи напълно готови за работа. На една рамка са разположени мотор, генератор, шумузаглушителна кутия и управление.

Когенераторите са идеалното решение, когато има постоянно потребление на топлина и е налице възможно най-дълъг период на работа за производство на ток. Например за хотели, жилищни кооперации с 30 до 50 жилища, вакационни селища, басейни, търговски центрове кактo и за индустриални предприятия, търговски обекти, обществени и административни сгради.

Когенераторите Vitobloc 200 EM-20/39 са с мощности 20 kWel и 39 kWth. MС интегрирана кондензна техника се достига ефективност до 95%. Доказала се техника с над 2500 работещи Vitobloc 200 модула.


Висока рентабилност благодарение на дълги интервали без профилактика

Дългите интервали между профилактиките, осигурени от вграденто захранване с масло, водят до намаляване на експлоатационните разходи и спирания на инсталацията. Комплексно оборудвани и тествани в завода модулите гарантират минимално време за инсталиране и проверени стойности на мощността.

За сравнение: при една кола интервал от 6000 часа без профилкатика би означавало, на колата да се направи профилактичен преглед чак след 360.000 km пробег.


Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitoblock 200 EM-20/39