Vitobloc 200 Tип EM-6/15 - микро-когенератор


Спечелете с тези предимства

  • Икономически изгодно производство на ток и топлина
  • Изцяло окомплектован и изпитан в завода
  • Тих 3-цилиндров газов мотор
  • Интервал на профилактика: 6000 работни часа без допълване на масло
  • Клас на енергийна ефективност: A++


Малко незвисимост

Микро-когенараторите Vitobloc 200 EM-6/15 правят ползвателите на инсталацията по-незвисими от доставчиците на електроенергия. Когенераторът произвежда едновременно ток и топлина, като токът може да се използва за захранване на самата сграда или да се отдава на обществената мрежа. Tоплината служи за отопление на сградата.

Микро-когенераторите са идеалното решение за търговски обекти, хотели, ресторанти, оранжерии, басейни и многофамилни къщи. Компактните модули Vitobloc 200 Tип EM-6/15 са с мощности 6 kWel и 14,8 kWth. С интегрирана кондензна техника се достига ефективност до 94%.


Висока рентабилност

Модулите Vitobloc 200 са технически напълно оборудвани в завода. Към окомплектовката се числят електромер и връзки за газ, отработени газове, отработен въздух и вода за отопление. Това спестява време и разходи за планиране, монтаж и пуск в експлоатация.

Интервалът за профилактика е 6000 работни часа без допълване на масло. Така сервизиране веднъж годишно е достатъчно.
 


Разрез на продукта

Разрез на продукта Vitoblock 200 EM-6/15