Holzfeuerungsanlagen.jpg

Биомасата като гориво
 

Цените на тези видове горива са подвластни на незначителни промени в сравнение с цените на фосилните горива и допринсят значително за намаляване на вредните СО2-емисии и опазване на околната среда.