Holzfeuerungsanlagen.jpg

Биомасата като гориво
 

Цените на тези видове горива са подвластни на незначителни промени в сравнение с цените на фосилните горива и допринсят значително за намаляване на вредните СО2-емисии и опазване на околната среда.

Отоплителни системи на дърва

Модерните инсталации работят напълно автоматично и са оборудвани с управляващи и защитни механизми за да осигурят надеждна, ефективна и сигурна работа дълги години.