Иновации

За нас на фокус е разработването на енергийно ефективни отоплителни системи за производството на топлина, пара, електричество и за охлаждане. Ние се ориентираме спрямо предизвикателствата на бъдещето и нуждите на нашите клиенти, и така поставяме еталони за най-добрите технологии.

Meilensteine.jpg

Иновации в сферата на топлообменниците

От двукомпонентни до Inox-Radial-топлообменници от неръждаема стомана

Високи еталони
 

През годините фирма Viessmann винаги се е чувствала отговорна към опазването на околната среда, което води към разработването на високоефективна техника: Нашите отоплителни системи с коефициент на ефективност до 98 процента достигат границите на технически възможното. Тези високи изисквания за енергийна ефективност отнасяме и към системите за производство на ток, охладителната техника и модерните парни инсталации. Постоянните подобрения са наша цел.

Entwicklung.jpg

Новите разработки поставят основата на високото качество.