Информационният център Viessmann

За да можем да предадем по-добре информацията за новите технологии в отоплителния сектор, построихме към централата в Allendorf (Eder) Академията на Viessmann.

Академията, заедно с галерията, в която се намира експозиция на основните продукти на фирмата, музеят Via Temporis, както и иновативната Енергийна централа образуват Информационния център Viessmann. Така нашите гости могат да се запознаят с ценностите и традициите на компанията.

Със своята комплексна продуктова програма за всички енергоносители и всички мощности Viessmann стои в основата на промяната в отоплителния бранш. Производството в Allendorf е изградено на базата „Lean Production“ и така работната ефективност се покачи драстично. Чрез енергийната концепция „Ефективност плюс“ в завода в Allendorf спестяваме 40% от фосилната енергия и намаляваме емисиите въглероден диоксид с една трета. При това използваме предимно биомаса, която отглеждаме на нашата плантация.

Инфоцентърът доказва, че богатото на традиции фамилно предприятие от трето поколение създава предизвикателствата на бъдещето.

produktschulung.jpg

Академия

Техническият спектър в отоплителната техника става все по-комплексна, продуктовото портфолио все по-широко. Отоплителни системи на нафта и газ, термопомпи, биоенергия, соларна енергия, фотоволтаик, когенератори и климатична техника изискват индивидуални решения за всички сфери на приложение.

Само който успее да отговори на променящите се предизвикателства на работния процес с гъвкавост и технически познания, може да задоволи дългосрочно своите клиенти. Все по-важно и търсено е да се знае кои са подходящите сфери на приложение и възможните комбинации на иновативни ефективни техники, както и на регенератвини енергийни системи. Това изисква и все повече знания и квалификация от нашите патньори в отоплителния бранш. Все по-голямо значение имат допълнителната квалификация, знание и бързата обработка на информация.

По този повод в Академията на Viessmann се предлага широка тематична семинарна програма. Тя е насочена към инсталаторски фирми, коминочистачи, инженерни бюра, консултанти, архитекти, строителни дружества, индустрията, производствени предприятия и общини. Успяваме по цял свят годишно да обучим 90.000 специалисти със семинари на Академията на Viessmann.

Галерия

Експозицията на "Галерията" предава нашите цености.

Innovationen.jpg
Via-Temporis.jpg

Музеят Via Temporis

С техническите си иновации Viessmann написа история на отоплителната техника и още много отдавна се превърна в иноватор за целия бранш. За да се онагледи и систематизира историята на компанията, за посетителите на завода в Алендорф бе построена изключителна сграда. Музеят "Via Temporis".

Историческата експозиция информира за историята на компанията и същевременно е признание за делото на д-р Ханс Фисман, който развива наследеното от своя баща след Втората световна война занаятчийско предприятие в световноизвестна компания.

Via Temporis се свързва с галерията Viessmann, изградена в модерен стил, близък до архитектурата на предприятието. Тук се намира експозицията на основни продукти на марката Viessmann, в които оживяват най-важните фирмени тенденции.
 

Иноватовна енергийна централа

В централата в Алендорф (Едер) Viessmann предоставя с Информационния център невероятна възможност за комуникация в отоплителния бранш. В енергийната централа и семинарните зали работят отоплителни уреди и когенерационни системи от най-малките мощности до индустриални инсталации.

Чрез проекта си „Ефективност плюс“ Viessmann доказва, как може с наличната на пазара техника да се произвежда топлина и ток по щадящ климата и ресусрсите начин. В биогаз инсталацията може да се види как се произвежда енергия от биомаса. Постоянната експозиция, разходката през завода и музея Via Temporis предоставят на посетителите забележителна презентация на марката Viessmann.

Energiezentrale.jpg