Сертификати

DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

Сертифициране по DIN EN ISO 9001:2008

Viessmann за първи път е сертифициран през 1994 година по DIN EN ISO 9001. Всяка година сертифицирането се проверява.

През април/май 2015 е проверена системата за качествен контрол при Viessmann от външни одитори. Одитът е приключен успешно и през пролетта на 2016 г. от TÜV Rheinland е отново потвърдено, че нашата системата за качествен контрол отговаря на изискванията на DIN EN ISO 9001:2008.

Сертификатът по DIN EN ISO 9001:2008 е валиден до 30.05.2018

Сертифициране по Еко-одит-разпоредбата (EMAS)

Благодарение на мениджмънта си за опазване на околната среда Viessmann е пионер в областта и дава пример. Фирмата не само е сертифицирана по нормативата за опазване на околната среда DIN EN ISO 14001, но и участва в Еко-одит-системата на Европейския съюз (EMAS) – една от най-строгите разпоредби в сферата на опазването на околната среда. Разпоредбата предписва поставянето на измерими цели за околната среда, които надминават актуалните законови разпоредби.

Viessmann е третата фирма в Европа и втората в Германия, която изпълнява изискванията на Еко-одита. На всеки три години трябва да се повтаря валидирането, както и годишно да провежда добълнителен контролен одит. EMAS-разпоредбите съществуват от 1993 година, и въпреки че много други фирми изпълняват предписанията на Еко-одита, Viessmann продължава да върви една стъпка напред като единствената фирма в бранша, коята е валидирала всичките си немски производства.

EMAS_de.jpg
DIN_EN_ISO_14001_2015_de.jpg

Сертифициране по DIN EN ISO 14 001:2015-11

Към европейския Еко-одит с неговите строги бразпоредби за прозрачност, се нарежда и международната норматива Norm DIN EN ISO 14 001 за имплементиране на обща система за управление по тема околна среда.

Целта и на тази норматива е да се постига в предприятието постоянно подобряване при опазването на околната среда. За разлика от Еко-одита при тази норматива не се изготвя доклад за околната среда, който трябва да се валидира от външен контрол и в последствие да бъде публикуван.

Сертифициране по DIN EN ISO 50001:2011-12

Заради системата си за енергийно управление в централата в Allendorf Viessmann е сертифицирана по DIN EN ISO 50001:2011-12.

За да се постигнат зададените енергийни и климатични цели, ключова роля играе повишаването на енергийната ефективност, която е важна част от ефективността на ресурсите. Поради тази причина в следващите години системата за енергийно управление ще бъде като стандарт в производствените предприятия.

DIN_EN_ISO_50001_de.jpg
ISO_29990_2010.jpg

Сертифициране по ISO 29990:2010

Пълната програма на Viessmann и дългогодишният опит като водещ производител на отоплителни системи дава добра основа на нашите партньори.

През 2013 година Акаденията на Viessmann е сертифицирана от ТÜV Süd по DIN ISO 29990 и така изпълнява високия стандарт относно обучителния процес, както и изискванията към системата за управление на качеството при обучението и допълнителната квалификация. Благодарение на това нашите партньори могат да се доверят на нашите всеобхватни практически познания с високо и проверено качество.

Сертифициране по OHSAS 18001:2007

Системата за управление при работа и за опазване на здравето при всички дружества на Viessmann Group в Allendorf е сертифицирана по OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Assessment Series).

OHSAS_18001_2007.jpg