Търсене на продукти

Авторско право

© Висман ЕООД

Всички права запазени. Всички текстове, снимки, картинки, графики и анимации са със защитени авторски права. Тези данни могат да се използват само с изричното съгласие на Висман ЕООД.

Ако не е посочено друго, всички знаци на марката, намиращи се на уебстраниците Viessmann са със защитени авторски права.

Уебстраниците на Viessmann са създадени с голямо внимание. Въпреки това Viessmann не може да гарантира за абсолютната безгрешност и точност на информацията. Изклчюена е всяка отговорност за нанесени щети, доколкото те не се основават на груба небрежност от страна на Viessmann.

Viessmann си запазва правото да променя съдържанието на своите уебстраници по всяко време и без предварително известяване.

Страниците на Viessmann съдържат линкове към други страници. Viessmann не носи отговорност за стратегията за защита на данните и съдържанието на тези страници.

Лични данни на лицата се използват единствено за изпълнението на желаните от тях действия.