Запитване за техниката на съществуваща инсталация

Формуляр за запитване

Вашите лични данни ще изплозваме само съгласно политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

*За да отговорим възможно най-бързо на Вашето запитване моля да посочите Вашия телефонен номер за връзка, в случай, че възникнат допълнителни въпроси. Посочването на телефонен номер е по желание.

 

Указание за фабричния номер

Моля въведете минимум първите 7 цифри от 13-16 цифрения фабричен номер. Фабричния комер ще намерите на продуктовата табелка на Вашия котел.