Viessmann Group

Viessmann Group е една от водещите международни компании, производител на отоплителни, индустриални и охладителни системи. В основаното през 1917 г. семейно предприятие работят 12.000 служители, оборотът на групата Viessmann възлиза на 2,25 милиарда евро.

Viessmann е компания с международна ориентация: с 22 производствени дружества в 11 страни, търговска дейност в 74 държави, както и 120 търговски представителства по целия свят. 54 процента от оборота на компанията е реализиран от експортните дружества.

Устойчивост в действие

Като семейно предприятие Viessmann отдава голямо значение на отговорното и ангажирано поведение, устойчивостта е залегнала дълбоко в принципите и ценностите на компанията. Устойчивост в действие означава за Viessmann да синхронизираме икономичност, екология и социална отговорност в цялото предприятие, така че да задоволим днешните потребности, без да застрашаваме бъдещето на следващите поколения.

Като пионер в опазването на околната среда и технологичен иноватор в отоплителния бранш Viessmann достaвя от десетилетия изключително ефективни и бедни на вредни вещества отоплителни системи за нафта и газ, както и соларни ситеми, отоплителни системи на биомаса и термопомпи. Много от разработките на Viessmann се смятат за основополагащи в отоплителната техника.

Комплексна програма на Viessmann

Комплексната продуктова програма на Viessmann предлага индивидуални решения с ефективни системи и мощности от 1 до 120.000 kW за всички сфери на приложение и всички енергоносители. От стенни кондензни котли с мощности от 1,9 до 150 kW и стоящи кондензни системи от 1,9 до 6.000 kW до когенератори (BHKW) от 0,75 до 530 kWel респ. 1 до 660 kWth. Когенераторите са разработени да работят с природен или биогаз.

Регенеративните енергийни системи обхващат термични соларни инсталации с плоски и вакуумно-тръбни колектори за загряване на битова вода, подпомагане на отоплението и производствени процеси, специални котли и отоплителни системи от 2,4 kW до 50 MW за нацепени дърва, дървесни отпадъци, биомаса и пелети, термопомпи 1,7 до 2.000 kW за използване на топлината от земята, подпочвените води или заобикалящия ни въздух, както и фотоволтаични системи.

За биогаз технологиите Viessmann предлага също комплексни решения – от първоначалните проучвания и детайлни планове до доставката на всички необходими компоненти като биогаз инсталация, отоплителни уреди, когенератори, инсталции до изграждането и пускането в експлоатация.

В областта на охладителната техника Viessmann Group предлага обширен продуктов сортимент от помещения с контролируема температура, мощни охладителни клетки и агрегати, охладителни решения за хранителни вериги, както и принадлежности и услуги.

Обширен набор от услуги 

Към своята комплексна продуктова програмa Viessmann предлага и обширен набор от съпътстващи услуги.

Академията Viessmann предлага на специалистите от инсталаторските и сервизни фирми, на проектанти, архитекти, инвеститори в строителството и на своите служители широка и всеобхватна програма от обучения и специализирани семинари. С това предприятието дава своя принос към нарастващите нужди от квалифициране на специалистите, което е резултат от преструктурирането на отоплителния пазар до високоефективните технологии и регенеративните енергийни системи и свързаното с тях разширяване на технологичния спектър. Годишно над 92.000 специалисти в бранша вземат участие в обученията, организирани от Академията Viessmann обучения.

Услугите на Viessmann обхващат компетентна техническа помощ и консултиране от техническите ни отдели, софтуерни продукти за дистанционно наблюдение и управление на отоплителните инсталации, подпомагане на нашите партньори за рекламни и маркетинг акции, както и лесни за използване информационни системи, които са постоянно достъпни чрез интернет.

 

За 14-ти пореден път „Специализиран партньор № 1“

Всичко това клиентите знаят как да оценят: За 14-ти пореден път Viessmann е избран за "Специализиран партньо № 1". В провежданата от браншовата служба „markt intern“ на всеки две години анкета, предшестваща световното изложение ISH, взеха участие няколко хиляди немски фирми, специализирани в областта на отоплението. Те оценяват постиженията на производителите в различни категории. Благодарение на първите места в три от категориите и едно трето място победата в съревнованието отново бе присъдена на Viessmann.

Март 2017

 


Снимки

Снимка 1

Седалището на компанията Viessmann в Алендорф (Едер).

Download 300 DPI (JPG 2 MB)

Снимка 2

Изпитвателен стенд на производствена линия за стенни газови котли в седалището на компанията в Алендорф (Едер).

Download 300 DPI (JPG 4 MB)

Снимка 3

Viessmann предлага на своите клиенти не само комплексна програма от иновативни продукти с най-високо качество и всеобхватна палитра от услуги, но и добавената стойност на една силна марка.

Download 300 DPI (JPG 1 MB)