Какво означава партньорството с Carrier за клиентите на Viessmann

Новината за партньорството между Viessmann Climate Solutions и Carrier може би предизвиква безпокойство у собствениците на инсталaции и партньорите на Viessmann. В тази статия събрахме отговорите на десетте най-често задавани въпроси от нашите клиенти.

1. Защо Viessmann обединява най-голямото подразделение на групата "Климатични решения" с американската компания Carrier?

Със сливането на Viessmann Climate Solutions и Carrier ние заедно ще създадем един от водещите в световен мащаб доставчици на климатични решения. Емблематичната марка Viessmann ще продължи да съществува. Също и вашите лица за контакт при Viessmann ще продължат да отговарят за вас. Партньорите и клиентите на Viessmann Climate Solutions ще се възползват значително от това ново партньорство:

- Комплексното премиум-портфолио на Viessmann Climate Solutions се разширява с електрическите продукти и допълнителни услуги на Carrier и техните подбрандове, напр. термопомпи, климатична техника, акумулаторни батерии, решения за охлаждане и вентилация, както и услуги за обслужване на клиенти, дигитални решения и решения с добавена стойност. Това партньорство значително ще разшири продуктовата гама, която Viessmann Climate Solutions ще предложи в средносрочен и дългосрочен план.

- Viessmann Climate Solutions ще получи по-добър достъп до доставчици чрез глобалната мрежа на Carrier. Това означава, че можем да гарантираме на нашите партньори и клиенти по-кратки срокове на доставка. По този начин можете значително да съкратите времето за приключване на монтажните дейности при инсталациите – решаващ фактор за намаляване на въглеродните емисии в атмосферата на урбанизираните райони както в Европа, така и извън нея.

Партньорството с Carrier има за цел значително да ускори енергийния преход в Германия и света разчитайки на по-големия капацитет.

2. Продуктите на Viessmann ще бъдат ли "произведени в САЩ"?

Централата на Viessmann Climate Solutions ще остане в Алендорф (Едер), Германия. Ще се запази производството в Германия. Термопомпите ще продължат да се произвеждат в Европа. Настоящият изпълнителен съвет и мениджърският екип на Viessmann Climate Solutions, ръководен от главния изпълнителен директор Томас Хайм, ще продължи да управлява бизнеса, като по този начин гарантира приемственост. В същото време интегрираната комплексна програма на Viessmann Climate Solutions ще бъде допълнена от продукти и услуги от Carrier. Това значително ще разшири нашата продуктова програма.

3. Viessmann вече няма ли да е семейна компания?

Групата Viessmann остава независима семейна компания, изцяло собственост на семейство Viessmann. Сделката е частична продажба на подразделението "Климатични решения". Всички други дейности и подразделения на Viessmann Group не са засегнати от сливането на "Climate Solution" с Carrier. Семейната компания ще продължи своята предприемаческа дейност за да създава среда за живот на бъдещите поколения и занапред. За тази цел ще разшири своята екосистема и ще се съсредоточи извън отоплителната индустрия върху избягването, намаляването и съхраняването на CO2.

4. Какво ще се промени за инсталторските фирми, партньори на Viessmann, и за клиентите?

На първо време нищо няма да се промени: лицата за контакт за инсталторските и търговски фирми, както и за клиентите ще останат същите – те ще продължат да бъдат на разположение за вас. Партньорството също не променя валидността на съществуващите договори и няма ефект върху текущи процеси на доставка. Вече съществуващите и частично доставени поръчки ще продължат да бъдат изпращани и могат да се правят нови поръчки, както обикновено.

5. Как се осигурява доставката на резервни части и обслужването на клиентите?

Разбира се, ние ще продължим да изпълняваме нашите гаранционни условия и ще гарантираме навременни доставки на резервни части. Освен това лицата за контакт за партньори ще останат същите – те ще продължат да са на разположение за вас на познатото професионално ниво.

6. Каква роля ще играят Германия, Австрия и Швейцария за Carrier в бъдеще?

Carrier очаква значителен растеж в Европа за климатичните решения в жилищния сектор и обществените сгради. След приключване на сделката Viessmann Climate Solutions ще стане ключов двигател на стратегията за растеж на Carrier в Европа. Това означава, че пазарите в Германия, Австрия и Швейцария ще са по-атрактивни от всякога.

7. Какво се случва със съществуващите договори за поддръжка или доставка, които клиентите са подписали с Viessmann?

Партньорството с Carrier не променя валидността на съществуващите договори и не оказва влияние върху текущите процеси на доставка, гаранция и обслужване. Направени поръчки и частично доставените поръчки ще продължат да се изпращат както обикновено, нови поръчки могат да се правят както досега.

8. Как ще се отрази продажбата върху сигурността на доставките или възможността за доставка? Какъв е  рискът термопомпите да бъдат преференциално доставяни в САЩ от сега нататък?

Няма планове за износ на европейски термопомпи за САЩ. Термопомпите са произведени в Европа и за Европа. Благодарение на партньорството с Carrier ще можем да увеличим производствения си капацитет за термопомпи и по този начин значително да стимулираме глобалният енергиен преход в Германия и по света. Ще можем да произвеждаме повече и по-бързо и по този начин да доставяме по-добре и по-бързо.

9. Ще окаже ли влияние продажбата на Viessmann Climate Solutions върху способността на компанията да поддържа репутацията си за качество и емблематичност?

Не, точно обратното: компанията Viessmann, освен всичко друго, ще бъде много по-ангажирана с решения, продукти и услуги, свързани с опазването на климата и с избягването, намаляването и съхраняването на CO2. Стандартът за качество на нашите първокласни продукти остава висок – и Carrier стои зад това обещание.

10. Как партньорството помага при енергийния преход?

Глобалният енергиен преход може да бъде успешно овладян само, ако компаниите мислят, действат и си сътрудничат в световен мащаб. Обединявайки сили с Carrier, ние даваме своя принос за намаляване на въглеродните емисии в атмосферата на урбанизираните райони на по-висока степен: с по-голямо значение и на глобално ниво.

Партньорството с Carrier има за цел да предоставя по-добри и по-бързи резултати, по-специално чрез увеличени производствени мощности за термопомпи. По този начин значително се ускорява енергийния преход в Германия. Освен това международното партньорство ще доведе до по-голямо портфолио от продуктови решения за нашите клиенти.

Изводът: силното партньорството с Carrier допълнително мотивира всички 10 700 човека от голямото семейството на Viessmann Climate Solutions ежедневно да дават своя още по-голям и по-ефективен принос за успеха на енергийния преход в Германия и Европа.