Vitoguide – централата за иновативен дигитален сервиз

Със софтуера Vitoguide Viessmann предлага на своите специализирани партньори иновативно решение за мониторинг на отоплителни инсталации. За ползвателите на отоплителните системи това означава по-голяма сигурност, а за специализираните фирми - постоянен поглед върху състоянието на обслужваните от тях исталации. 


inbox.png

Цялата информация получена.

Ние ще Ви информираме веднага за всички релеванти промени при уредите на Вашите клиенти. Така ще видите евентуални грешки преди Вашите клиенти и можете да реагирате активно.

 

!  Грешки на уредите

Някои от Вашите уреди има проблем или не е онлайн. 

✓ Разрешение за сервизиране

Краен клиент Ви изпраща покана да сервизирате неговия уред.
 

Повече време за съществените неща.

Vitoguide Ви дава възможност да коригирате най-важните параметри дистанционно. Така си спестявате допълнителни пътувания до инсталацията. 

Vitoguide Ви дава възможност да коригирате най-важните параметри дистанционно

Най-важните параметри

Heizkurvenmanager

Мениджър отоплителни криви

Дава възможност за точна конфигурация на наклон и ниво.

Temperaturmanager

Мениджър температура

Позволява точна настройка на температурни нива.

Zeitenmanager (kommt bald)

Мениджър време

Позволява точна до минута конфигурация на отоплителни периоди.

Vitoguide - Всичко е прегледно. На един екран.

Всичко е прегледно. На един екран.

С Vitoguide можете да видите инсталациите на Вашите клиенти от всякъде. При това Vitoguide изглежда по аналогичен начин на  на всички устройства. Вие работите само с един интерфейс. 

Поддържани параметри до сега:

Brennerstatus

Статус на горелката

Wassertemperatur

Температура на водата

Kesseltemperatur

Котелна температура

Außentemperatur

Външна температура


Vorlauftemperatur

Температура на подаване

Betriebsart

Режим на работа

Modus

Модус

Heizkurve

Отоплителна крива