Vitoplex 200 - специално за тесни помещения


Спечелете с тези предимства

  • Нискотемпературни газови/нафтови котли, 440 до 1950 kW
  • Над 700 kW с подсилена платформа за стъпване върху котела; улеснява монтажа и поддръжката
  • Работа като кондензен котел с допълнителен топлообменник отработени газове/вода за по-висока енергийна ефективност (опция)
  • Щадяща околната среда работа на котелa благодарение на продължителна работа на горелката и по-малко интервали на включване


Подходящ за много приложения

Компактният нискотемпературен котел Vitoplex 200 се доставя с мощности от 440 до 1950 kW. Котлите са подходящи за големи сгради, търговски и обществени обекти.

Алтернативно се доставят горелки Weishaupt или Riello.

Във всичките си мощности горенето на триходовият котел е щадящо околната среда с особено ниски стойности на отделените въглеродни емисии.


Конструиран е за монтаж в тесни помещения

Vitoplex 200 пести място и подсилената платформа за стъпване върху котела (мощности над 700 kW) улеснява монтажа и поддръжката.

За икономичната работа на отоплителната инсталация се грижи дигиталната система за упрвление Vitotronic.

Vitoplex 200 | 440 до 560 kW

Преглед

Мощност (kW)
440 до 1950 kW
Кoефициент на ефективност
за работа с нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi)
Гориво
icon-oel.png icon-gas.png
Природен газ E и LL. Всички традиционни за търговската мрежа видове нафта EL. Подходящи горелки Weishaupt и Riello.
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Многофамилни къщи, големи жилищни сгради, обществени и търговски обекти, общини, ново строителство и модернизиране
Обслужване
icons-vitotrol-app.gif
Лесно за боравене управление Vitotronic с текстово меню и графични индикации, възможно е обслужване с Vitotrol App
Производство на БГВ
Необходимо е монтирането на допълнителен бойлер (бойлери), постига се висок комфорт на топла вода
Други особености
До 500 kW вградена система Therm-Control, заменя допълнителна смесителна помпа или постоянно понижаване температурата на водата от връщащата линия и спестява от времето за монтаж
Разрез на продукта Vitoplex 200

Vitoplex 200 | 700 до 1950 kW

Преглед

Мощност (kW)
440 до 1950 kW
Кoефициент на ефективност
за работа с нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi)
Гориво
icon-oel.png icon-gas.png
Природен газ E и LL. Всички традиционни за търговската мрежа видове нафта EL. Подходящи горелки Weishaupt и Riello.
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Многофамилни къщи, големи жилищни сгради, обществени и търговски обекти, общини, ново строителство и модернизиране
Обслужване
icons-vitotrol-app.gif
Лесно за боравене управление Vitotronic с текстово меню и графични индикации, възможно е обслужване с Vitotrol App
Производство на БГВ
Необходимо е монтирането на допълнителен бойлер (бойлери), постига се висок комфорт на топла вода
Други особености
До 500 kW вградена система Therm-Control, заменя допълнителна смесителна помпа или постоянно понижаване температурата на водата от връщащата линия и спестява от времето за монтаж
Разрез на продукта Vitoplex 200

warmwasserspeicher.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.