Vitoplex 300 - големи топлообменни повърхности от Triplex тръби


Спечелете с тези предимства

  • Нискотемпературен газов/нафтов котел, 405 до 2000 kW
  • Над 620 kW с подсилена платформа за стъпване върху котела; улеснява монтажа и поддръжката
  • Компактна конструкция за лесно вкарване в котелното помещение и ниска височина на котела, важни условия при модернизиране.
  • Щадяща околната среда работа на котела благодарение на продължителна работа на горелката и по-малко интервали на включване


Триходов котел с интегрирана система Therm-Control

Триходовият котел Vitoplex 300 се доставя с мощности от 405 до 2000 kW. Той е универсално решение за отопление на новопостроени или модернизирани сгради.

Многопластовите конвекционни повърхности са изработени от пъхнати една в друга Triplex тръби. Вътрешната тръба с нагънатите по дължината на тръбата оребрявания създава топлообменна повърхност 2,5 пъти по-голяма в сравнение с гладка тръба.

Вградената система Therm-Control прави допълнителното повишаване на температурата на връщащата вода излишно.


Комфортно и лесно управление

За икономичната и сигурна работа на инсталацията се грижи дигиталната системата за управление Vitotronic.

С каскадно управление Vitotronic 300-K могат да се управляват до четири котела с плавно понижаваща се температура на котелната вода.

Управленията Vitotronic 200-H управляват до 96 отоплителни кръга.

Интеграцията в система за сградна автоматизация също е възможна. За дистанционно обслужване на инсталацията Viessmann предлага допълнителни компоненти.

Vitoplex 300 | 405 до 500 kW

Преглед

Мощност (kW)
405 до 2000 kW
Кoефициент на ефективност
за работа с нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi)
Гориво
icon-oel.png icon-gas.png
Природен газ E и LL. Всички традиционни за търговската мрежа видове нафта EL. Подходящи горелки Weishaupt и Riello.
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Многофамилни къщи, големи жилищни сгради, обществени и търговски обекти, общини, ново строителство и модернизиране
Обслужване
icons-vitotrol-app.gif
Лесно за боравене управление Vitotronic с текстово меню и графични индикации, възможно е обслужване с Vitotrol App
Производство на БГВ
Необходимо е монтирането на допълнителен бойлер (бойлери), постига се висок комфорт на топла вода
Други особености
До 500 kW вградена система Therm-Control, заменя допълнителна смесителна помпа или постоянно понижаване температурата на водата от връщащата линия и спестява от времето за монтаж
Разрез на продукта Vitoplex 300

Vitoplex 300 | 620 до 2000 kW

Преглед

Мощност (kW)
405 до 2000 kW
Кoефициент на ефективност
за работа с нафта: 89 % (Hs)/95 % (Hi)
Гориво
icon-oel.png icon-gas.png
Природен газ E и LL. Всички традиционни за търговската мрежа видове нафта EL. Подходящи горелки Weishaupt и Riello.
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Многофамилни къщи, големи жилищни сгради, обществени и търговски обекти, общини, ново строителство и модернизиране
Обслужване
icons-vitotrol-app.gif
Лесно за боравене управление Vitotronic с текстово меню и графични индикации, възможно е обслужване с Vitotrol App
Производство на БГВ
Необходимо е монтирането на допълнителен бойлер (бойлери), постига се висок комфорт на топла вода
Други особености
До 500 kW вградена система Therm-Control, заменя допълнителна смесителна помпа или постоянно понижаване температурата на водата от връщащата линия и спестява от времето за монтаж
Разрез на продукта Vitoplex 300

warmwasserspeicher.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.