Vitoplex 300 - големи топлообменни повърхности от Triplex тръби


Спечелете с тези предимства

  • Нискотемпературен газов/нафтов котел, 405 до 2000 kW
  • Над 620 kW с подсилена платформа за стъпване върху котела; улеснява монтажа и поддръжката
  • Компактна конструкция за лесно вкарване в котелното помещение и ниска височина на котела, важни условия при модернизиране.
  • Щадяща околната среда работа на котела благодарение на продължителна работа на горелката и по-малко интервали на включване


Триходов котел с интегрирана система Therm-Control

Триходовият котел Vitoplex 300 се доставя с мощности от 405 до 2000 kW. Той е универсално решение за отопление на новопостроени или модернизирани сгради.

Многопластовите конвекционни повърхности са изработени от пъхнати една в друга Triplex тръби. Вътрешната тръба с нагънатите по дължината на тръбата оребрявания създава топлообменна повърхност 2,5 пъти по-голяма в сравнение с гладка тръба.

Вградената система Therm-Control прави допълнителното повишаване на температурата на връщащата вода излишно.


Комфортно и лесно управление

За икономичната и сигурна работа на инсталацията се грижи дигиталната системата за управление Vitotronic.

С каскадно управление Vitotronic 300-K могат да се управляват до четири котела с плавно понижаваща се температура на котелната вода.

Управленията Vitotronic 200-H управляват до 96 отоплителни кръга.

Интеграцията в система за сградна автоматизация също е възможна. За дистанционно обслужване на инсталацията Viessmann предлага допълнителни компоненти.

Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Niedertemperatur-Öl-/Gas-Heizkessel Vitoplex 300

Dreizugkessel mit integrierter Anfahrschaltung

Der Vitoplex 300 bietet als Dreizugkessel mit seinen bewährten mehrschaligen Konvektionsheizflächen einen besonders wirtschaftlichen, schadstoffarmen und zuverlässigen Betrieb.

Mehrschalige Konvektionsheizflächen aus Triplex-Rohren

Die mehrschaligen Konvektionsheizflächen der Vitoplex 300 bestehen aus ineinandergeschobenen Stahlrohren, die wärmeleitend miteinander verpresst werden. Das innere Rohr bildet mit seinen angefalteten Längsrippen eine 2,5-fach größere Heizfläche als glatte Rohre.

Der Wärmedurchgang ist insbesondere durch unterschiedliche Abstände der verpressten Stellen so dosiert, dass der hintere Bereich der Triplex-Rohre, der von nicht mehr so heißen Verbrennungsgasen durchströmt wird, weniger Wärme an das Kesselwasser ableitet. So bleibt die Oberflächentemperatur oberhalb der Taupunkttemperatur, der Schwitzwasserbildung wird entgegengewirkt, Korrosionsschäden werden vermieden.


Komfortable und leistungsstarke Regelung Vitotronic mit Farb-Touch-Display

Komfortable und leistungsstarke Regelung Vitotronic

Die Vitotronic Regelung mit großem Farb-Touch-Display erlaubt eine schnelle Inbetriebnahme mittels Assistenzfunktion sowie eine einfache Bedienung. Über die integrierte LAN-Schnittstelle lässt sich der Kessel zur Fernüberwachung direkt mit dem Internet verbinden. Das Service-Tool Vitosoft 300 kommuniziert direkt per WLAN. Über das Energie-Cockpit der Regelung lassen sich die Energieverbräuche transparent visualisieren.

warmwasserspeicher.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.