Vitocrossal 100, 80 до 320 kW, и до 640 kW като компактна котелна инсталация

Спечелете тези предимства

 • Заводски монтирана единица: бързo и леснo инсталиране благодарение на предварително монтирани елементи и окабеляване
 • Много компактен, спестява ценно място в котелното помещение: 450 мм (80 kW), 570 мм (120 и 160 kW) при демонтиран котел 
 • Коефициент на ефективност до 98 % (Hs)/109 % (Hi)
 • За природен газ E, L, LL
 • Топлообменник от неръждаема стомана за максимална ефективност
 • Модулираща цилиндрична горелка MatriX с дълъг живот благодарение на специална структура от неръждаема стомана - устойчива на високи температури
 • Надеждна работа и дълъг период на експлоатация, модулация до 1:5 и дълго време на работа на горелката без тактуване
 • Управление на горенето Lambda Pro Control за автоматично напасване при променящо се качество на газа, което постига висока ефективност и икономичност
 • Осигурен достъп до всички конструктивни елементи за лесно сервизиране и профилактика
 • Дигитално управление Vitotronic с логично меню и текстови индикации
 • Ниско потребление на ток, тъй като не е необходима котелна помпа (голям воден обем)
 • Тиха работа, не е необходима допълнителна шумоизолация
Цилиндрична горелка MatriX

Кондензната техника прави Vitocrossal 100 много икономичен котел с разнообразни обалсти на приложение

Vitocrossal 100 (CI1) е кондензен котел с универсално приложение и с мощности от 80 до 320 kW. С много доброто съотношение цена-производителност котелът е в еднаква степен високоефективно и икономично решение за жилищни и обществени сгради.

Котелът е оборудван с топлообменник Inox-Crossal от неръждаема стомана и устойчива цилиндрина горелка MatriX. Обхватът на модулацията до 1:5 осигурява дълги периоди на работа на горелката и икономичен разход на гориво.

Окомплектован и компактен

Vitocrossal 100 в малкия типоразмер за транспортиране е с ширина 450 мм и е подходящ за модернизиране на сгради. Точно при старите сгради отворите на вратите и котелните помещения са изключително тесни.

Vitocrossal 100  може да се достави като комплексна единица или на отделни модулни компоненти. Котелът е заводски окабелен и окомплектован, което спестява време и разходи за инсталиране.

Vitocrossal 100 двукотелен модул

Опростено каскадно решение с една кострукция от 400 до 640 kW

Кондензна техника с доказани качества

Конструкцията на топлооменника позволява минимални размери при ниско тегло. Топлообменникът от неръждаема стомана предлага идеалните предпоставки за оползотворяване на конденза. Гладката повърхност на неръждаемия топлообменник позволява на водата от конденза просто да изтече надолу. Това предизвиква ефект на перманентно самопочистване, което гарантира дългосрочното оползотворяване на топлината от конденза, повишва живота на котела и намалява нуждата от профилактика.

Високоефективното топлоотдаване и пълноценното оползотворяване на конденза постигат коефициент на ефективност до 98 % (Hs)/109% (Hi). Този висок процент се достига чрез принципа на обратния поток на горивния газ и котелната вода както и интензивното завихряне на горивните газове от топлообменната повърхност.

Lambda Pro Control намалява разходи

Интегрираното управление на горенето Lambda Pro Control автоматично напасва горелката към вида природен газ (E, L, LL) и гарантира постоянно виоко и ефективно качество на горенето с ниски стойности на вредните емисии. Vitocrossal 100 се предлага за работа в зависимост или независимо от въздуха в помещението.

Управление Vitotronic

Вграденото управление Vitotronic позволява бързо пускане в експлоатация и лесно обслужване. Каскадното управление Vitotronic 300-K (MW1B) управлява до 8 котела в една инсталация.

Разрез на продукта

Преглед

Мощност (kW)
80 до 320 kW
Коефициент на ефективност
98 % (Hs)/109 % (Hi)
Клас на енергийна ефективност
-
Гориво
icon-gas.png
природен газ E, L и LL
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
жилищни сгради, търговски и обществени сгради, ново строителство и модернизиране
Обслужване
Лесно за обслужване управление Vitotronic
Производство на БГВ
Необходимо е монтирането на допълнителен бойлер (бойлери), постига се висок комфорт на топла вода
Други особености
Цилиндрична горелка MatriX
Газов кондензен котел Vitocrossal 100

Подобни продукти