Vitodens 111-W - Висок комфорт на топла вода


Спечелете с тези предимства

  • Пестящ място стенен газов кондензен котел
  • Висок комфорт на топла вода, осигурен от вграден водосъдържател от неръждаема стомана, 46 литра
  • Обхват на модулацията до 1:6
  • Ефективен и с дълъг живот благодарение на топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана
  • Лесно за обслужване управление с осветен LCD-Touch дисплей
  • Изключително лесна поддръжка и сервизиране
  • Клас на енергийна ефективност: A

Постоянно топла вода с вграден водосъдържател

Стенният газов кондензен котел Vitodens 111-W е с вграден водосъдържател от неръждаема стомана с обем 46 литра и система за зареждане. Това количество е съизмеримо при ползване на топла вода с отделен бойлер за БГВ с обем 150 литра.

При системата за зареждане загрятата до желаната температура топла вода от пластинчатия топлообменник допълва постоянно бойлера и при по-нататъшно ползване на топла вода е винаги на разположение. Сензори  регулират спазването на зададените настройки за топлата вода. При необходимост цилиндричната горелка MatriX се включва и осигурява за дълго време необходимата температура на топлата вода.

Топлообменник от неръждаема стомана

Както всички газови кондензни котли на Viessmann Vitodens 100-W са оборудвани с топлообменним Inox-Radial от неръждаема стомана. Това техническо решение гарантира висока ефективност от 98% и се отличава с дълъг живот, надеждна и икономична работа с пълноценно използване на топлината от конденза.

За топлообменниците Inox-Radial Viessmann дава 10 години гаранция занеплътност причинена от корозия.

Touch-Display за по-висок комфорт

Управлението на стенните газови кондензни котли Vitodens 100-W е с нов осветен LCD-Touch дисплей, на който се настройва котела. Дисплеят ясно се вижда и в тъмни помещения, което допълнително улеснява потребителя и повишава комфорта на обслужване.

Лесна поддръжка

Сервизирането на котела е изключително лесно и бързо: всички конструктивни компоненти са достъпни от фронталната страна на котела, не са необходими странични свободни пространства за сервизиране. Необходимите компоненти за инсталацията като разширителен съд, помпа и предпазни арматури са заводски вградени в котела.

 


Разрез на продукта

Преглед

Мощност (kW)
4,7 до 35 kW
Коефициент на ефективност
98 % (Hs)
Клас на енергийна ефективност
energieeffizienklasse.png
A
Гориво
icon-gas.png
Природен газ, втечнен газ
Област на приложение
icon-wohngebaeude.png
Eдно и двуфамилни къщи, апаратменти, жилищни сгради, ново строителство и модернизиране
Обслужване
icons-vitotrol-app.gif
Леснo за обслужване управление с осветен LCD-Touch дисплей
Производство на битова гореща вода
Вграден водосъдържател от неръждаема стомана, обем 46 литра, постоянна температура на топлата вода и висок дебит
Други характеристики
Монтиране: на стена
vitodens111-w-imagemap.png

fernbedienungen.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.