Котли на твърдо гориво от Viessmann – висока ефективност, нисък разход на гориво

Покачващите се цени на фосилните горива и ангажираността за защита на околната среда водят до все по-голямо търсене на регенеративни източници за отопление. Отоплението с дърва е добра алтернатива на отоплителните системи с нафта и газ: защото не само отговорното отношение към природата е съществен аргумент за избора на тази естествена суровина.

Котли на биомаса Heizen mit Holz

При днешните цени на енегрията и горивата, вземайки предвид цялостната инвестиция, отоплението на дърва е една икономича и атрактивна алтернатива. Котлите на дърва на Viessmann са с висок коефициент на ефективност и с икономично потребление на дърва. Те са подходящи както за самостоятелен отоплителен уред така и като допълнение към газов или нафтов котел. Използването на котел на дърва намалява значително разходите за нафта или газ и се изплаща за доста кратко време. И не на последно място Вие допринасяте активно за опазването на климата: отоплението на дърва е неутрално по отношение на емисиите CO2. Това означава, че в околната среда се отделя само толкова въглероден диоксид, колкото дървото е използвало по време на растежа си.