Vitoligno 100-S – високоефективен пиролизен котел


Спечелете с тези предимства

  • Пиролизен котел на атрактивна цена
  • Висока ефективност и ниски температури на отработените газове
  • Голяма камера за зареждане с нацепени дърва
  • Високоефективно пиролизно горене за оптимално оползотворяване на горивото
  • Дълга продължителност на работа без зареждане с дърва
  • Изключително малко пепел и лесно почистване

 

Пиролизен котел за нацепени дърва Vitoligno 100-S

Пиролизен котел Vitoligno 100-S

Vitoligno 100-S разполага с голямата камера за зареждане с дърва, която гарантира продължителност на горенето и съответно дълги интервали между зарежданията. Благодарение на широката врата на камерата за дървата в предната част на котела зареждането е лесно и удобно.Чрез изсмукване на кислорода от камерата дървата само тлеят. Отделящите се при горенето газове се отвеждат в горивната камера от силициев карбид и там чрез вкарване на вторичен въздух с висока температура изгарят чисто и пълноценно

Пиролизната техника позволява високи коефициенти на ефективност при ниски стойности на отделените емисии. Големи, последователно свързани топлообменни повърхности в комбинация с вентилатора за отработените газове поддържат температурите на отделените газове ниски и допринасят за добро ополозтворяване на горивото.warmwasserspeicher.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.

Разрез на продукта

Преглед

Мощност
18 до 45 kW
Коефициент на ефективност
до 93%
Гориво
icon-biomasse.png
Нацепени дърва
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png
Едно- и многофамилни къщи, жилищни сгради, обществени и търговски обекти, общини, ново строителство и модернизиране
Обслужване
Електронно управление с индикации на работните състояния
Производство на БГВ
Необходимо е монтирането на допълнителен мултивалентен буферен съд, постига се висок комфорт на топла вода
Други особености
Компактни и високоефективни пиролизни котли
Разрез на продукта пиролизен котел Vitoligno 100-S