Vitoflex 300-RF – подходящ и за контейнер


Спечелете с тези предимства

  • За дървесни пелети, дървесен чис и трески
  • Автоматично запалване
  • Патентовано ротационно горене
  • Лесна поддръжка благодарение на автоматизирано отделяне на пепелта
  • Подходящ за монтиране в контейнер


Котел на дърва с ротационно горене

Vitoflex 300-RF е автоматичен котел на твърдо гориво за изгаряне на дървесни пелети, дървесн чипс и трески с максимално съдържание на вода 35 процента.

Подаващ шнек постоянно отвежда горивото до подвижна скара и там се осъществява горенето. Издигащите се горивни газове посредством ротационен вентилатор се смесват с въздух изгарят оптимално.

С диапазон на мощностите от 150 до 540 kW котлите са подходящи за нови и модернизирани многофамилни къщи, обществени сгради, търговски обекти и промишлени предприятия.


Мобилна топлоцентрала в контейнер

Котлите Vitoflex 300-RF са подходящи и за мобилни контейнерни решения.

Навсякъде, където няма изградено котелно помещение или е необходима временна отоплителна централа, Vitoflex 300-RF е идеалното решение.
 


Разрез на продукта

Преглед

Мощност (kW)
150 до 540 kW
Горене
Ротационно горене
Допустими температури на подаване
до 100 °C
Максимално работно налягане
3 bar
Коефициент на ефективност
до 92%
Гориво
icon-biomasse.png
Дървесни пелети, дървесен чипс (max. W35/G50)
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Многофамилни къщи, големи жилищни сгради, обществени и търговски обект, общини, ново строителство и модернизиране
Други особености
Напълно автоматично изхвърляне на пеплта. Дигитално, модулиращо управление на мощността (диапазон на модулация 4:1). Автоматично разпалване.
Разрез на продукта Vitoflex 300-RF