Vitoflex 300-UF – за най-трудните приложения


Спечелете с тези предимства

  • Котел на биомаса за сухи до мокри дървесни горива
  • Висок коефициент на ефективност до 92%
  • Регулиране на мощността от 30 до 100 %
  • Автоматично отвеждане на пепелта
  • Индивидуално проектиране на инсталацията

Чисто и ефикасно изгаряне

Vitoflex 300-UF е проектиран и за най-трудните сфери на приложение (широка вариативност на горивата от w10 до w50). Горивната камера е иззидана с пресовани и изпечени шамотни плочи с високо съдържание на глина за по-висока устойчивост.

Всички скарни елементи са направени от висококачествени дебелостенни хромирани стоманени отливки и са устойчиви на възможно най-високи температури.

Комбинация от скарно горене и горене с долно подаване

Комбинацията от скарно горене с подаваща скара и горене с долно подаване на горивото при Vitoflex 300-UF е техника от най-ново поколение. Подаващ транспортен шнек отвежда горивото в горивния канал, където то предварително се изсушава.

Върху външната скара и подвижната подаваща скара дървесното гориво изгаря пълноценно. Образувалите се дървесни газове изгарят с регулирано подаване на вторичен въздух.

Разрез на продукта

Преглед

Мощност (kW)
390 до 1250 kW
Горене
Ротационно горене
Допустими температури на подаване
до 100 °C
Максимално работно налягане
6 bar
Коефициент на ефективност
до 92%
Гориво
icon-biomasse.png
Дървесни пелети, дървесен чипс (max. W50/G50), дървесни отпадъци
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Големи жилищни сгради, обществени и търговски обект, общини, ново строителство и модернизиране
Други особености
Напълно автоматично изхвърляне на пеплта. Модулиращо управление на мощността 30-100 %. Автоматично разпалване.
Разрез на продукта Vitoflex 300-UF