Vitoflex 300-VF – напълно автоматичен котел на дървесни горива


Спечелете с тези предимства

  • Котел на биомаса за сухи до влажни дървесни горива
  • Висок коефициент на ефективност до 92%
  • Минимални топлозагуби благодарение на цялостна изолация
  • Гарантирана мощност за горива с влажност до 45%
  • Автоматично отвеждане на пепелта


Подходящ за различни видове дървесни горива

Vitoflex 300-VF е подходящ за изгаряне на влажен дървесен чипс от смърч, пелети и отпаден чипс и трески, получени при дърводобив.

Подаването на горивото към плоската скара става посредством шнекова система или хидравлично подаване с водно охлаждане на гърловината. В края на скарата транспортен шнек отвежда пепелта в затворен контейнер.


Low-NOx технология намалява емисиите азотен оксид

Горивната камера на Vitoflex е проектирана с подаване на първичен въздух за намаляване на NOx-емисиите.

Допълнително този ефект се подсилва от рециркулиране на отработените газове (опционално). Коефициент на ефективност до 92% позволява постигането на висока ефеикасност и при модулиращ режим на работа.

 


Разрез на продукта

Преглед

Мощност (kW)
280 до 1700 kW
Горене
Горене с движещи се скари
Допустими температури на подаване
до 100 °C, над 110 °C се доставят опционално
Максимално работно налягане
6 bar
Коефициент на ефективност
до 92%
Гориво
icon-biomasse.png
Дървесни пелети, дървесен чипс (max. W55/G50), отпадна дървесина
Области на приложение
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
обществени и търговски обект, общини, индустрия, ново строителство и модернизиране
Други особености
Напълно автоматично изхвърляне на пепелта. Плавно управление на мощността 25 до100 %. Степенно изгаряне (Low-NOx-горивна камера).
Разрез на продукта Vitoflex 300-VF